Loading...
BILIM TEKNIK


 Forum

2012´de Yaşanabilecek 10 Felaket!

Son  dönemde sıkça sorulan bir soru: Dünya, Mayaların da söylediği gibi 2012´de yok olacak mı?

İşte en popüler kıyamet senaryoları ve gerçekleşme olasılıkları:

1.  Uzaylı saldırısı/hükümetlerin dünya dışı teması resmen doğrulaması

2012 felaketleri 01 27B81Uzaylı istilası, HG Wells´in 1898 tarihli Dünya Savaşları´ndan beri (War of the Worlds) çok sayıda büyük eserin konusu oldu. Sözgelimi Mars gibi bir gezegenden, galaksimiz dışından bir türden ya da başka boyutlardan yaratıklardan gelebilecek böyle bir saldırıdan duyulan korku her zaman taze kaldı.

Araştırmacılar, uzaylı saldırısı korkusunun, daha karasal saldırılara ilişkin korkuların arttığı dönemlerde artma eğilimi gösterdiğini söylüyor. Uzaylı istilası teorisinin savunucularıise, giderek artan sayıda UFO görülmesinin, güvenilir fotoğraf ve videoların böyle bir tehlikenin arttığına kanıt olduğunu söylüyorlar.

Kanıt olarak sunulanlar: Fotoğraflar, video görüntüleri, 50 yıldan uzun bir zamandır dünyanın dört bir yanında hükümetlerin UFO aktivitelerini izlediğine dair resmi açıklamalar, belgeler, ´kaçırılanların´ anlattıkları ve UFO teorilerini savunanların anlattıkları. Ancak bunların hiçbiri, ne zaman böyle bir saldırıya uğrayabileceğimizi söyleyemiyor.

Gerçekleşme olasılığı: 0.1 /10


2. Nibiru / Gezegen X / Wormwood

2012 felaketleri 02 A7B61Binlerce forum ve internet sitesi, 21.yüzyılın ilk yıllarında bir vakit daha önce keşfedilmemiş bir gezegenin Dünya´ya çarpacağı ya da Dünya´nın çok yakınından geçeceği inancını ortaya koyuyor. Bu olay ya Dünya üzerindeki medeniyeti yok edecek ya da gezegen üzerinde muazzam bir felakete neden olacak. Nibiru, 1960´ların sonunda Zechariah Sitchin tarafından bir kitapta keşfedildi.

Sitchin´e göre, Nibiru Güneş Sistemimiz içinde bulunan ve onu her 3 bin 700 yılda bir iç sisteme sokan değişken bir yörünge izliyor. Ama Sitchin, asla bu gezegenin Dünya´yı tehdit edeceğini söylemedi. Hatta bazıları Nibiru´nun Güneş´in kahverengi cüce (İlk kez 1995 yılında keşfedilen, ne yıldız ne de gezegen kategorisine konabilen gök cisimleri) kardeşi olduğunu ve ilk kez bu yılın sonuna doğru görüleceğini öne sürüyor.

Kanıt: Çok az. Bazıları NASA´nın 2005 tarihli, Güneş Sistemi´nin dış saçaklarında bir onuncu bir gezegen keşfedildiğine dair açıklamasına işaret ediyor ve çok sayıda kişi bunun 2012´de Dünya´nın yakınından geçeceğini düşünüyor. Ama bu onuncu gezegen muhtemelen Güneş Sistemi´nin içine doğru hareket etmi3yor.

Gerçekleşme olasılığı: 0.2/10


 

3. Güneş patlaması

Bu, Maya takviminin sona ermesiyle bağlantılandırılan ve aslında bilime dayandırılabilen birkaç kıyamet senaryosundan biri. Bu senaryoda, muazzam Güneş patlaması ve 2012 felaketleri 03 gunes patlamasi 6D998Güneş´in püskürteceği gazların Aralık 2012´de Dünya´yı yutarak insanlar ve gezegen ekosistemi üzerinde büyük bir yıkıma yol açacağı belirtiliyor. Geçmişte böyle olayların olduğuna dair bir kanıt bulunmuyor.

Kanıt: Güneş´in 11 yıllık döngüsünün gözlemleri ve Maya takvimindeki zaman döngüleri arasında bazı bağıntılar görülebilir, ama bu kanıt yeteri kadar güçlü değil. Güneş patlamasının uydulara zarar vermesi, enerji kesintilerine yol açması öngörülebilirken, patlamanını kendisinin Dünya´yı yok edebilecek güçte olmadığı belirtiliyor. En azından 2012´de böyle bir şey olamayacağına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

Uzak gelecekte, Güneş´in yakıtı bittiğinde, çoğu bilim insanı Güneş´in kırmızı bir deve dönüşerek Dünya´yı yutacağını kabul ediyor. Ama bu olayın 5 milyar yıldan daha yakın bir zaman içinde gerçekleşeceği sanılmıyor.

Geçen yıl bir Maya büyüğü, iddiaları yalanlayarak 21 Aralık´ta dünyanın sona ermeyeceğini söylemişti. Apolinario Chile Pixtun, bu çılgın sorulara maruz kalmaktan bıktığını belirtmişti.

NASA da dünyanın 21 Aralık 2012´de yok olmayacağını açıkladı.

Gerçekleşme olasılığı: 0.3/10


4. Manyetik kutup değişimi

2012 felaketleri 04 AB9FCFelaket senaryocularının büyük bir bölümü, Dünya´nın manyetik kutuplarının çarpıcı bir şekilde tersine dönmesinin yakın olduğuna ve bunun gezgenin rotasyonunun değişimini tetikleyerek, felaketlere neden olacağına inanıyor.

Dünya´nın geçmişinde kutup değişimlerini kanıt gösterip, bu ani değişiklikleri güneş lekelerinin ya da manyetik alan teorisinin çalışılmasıyla hesaplanabileceğini öne sürüyorlar. Çoğu Mayaların ve eski Mısırlıların gelecekte kutup değişimleri olacağının kanıtlarını bulduklarını ve sırlar bugünün hükümetleri tarafından gizlendiğini düşünüyor.

Kanıt: Princeton Üniversitesi ve Fransa´daki Paul Sabatier Üniversitesi bilim insanları tarafından yapılan araştırma, Dünya´nın 800 milyon yıl önce kendini yeniden dengelediğini ortaya koyuyor. Uzmanlar Norveç´teki tortul kayalardaki manyetik mineralleri inceledi ve kuzey kutbunun 20 milyon yılda 50 dereceden fazla değiştiğini ortaya koydu.

Gerçekleşme olasılığı: 1/10


 

5. Süper-volkan


2012 felaketleri 05 super volkan 6584DBir süper-volkan patlaması modern tarihte gerçekleşmiş herhangi bir volkanik patlamadan daha büyük olacak. Araştırmacılar süper-volkan patlamasının magma yerkabuğuna yükselip, dışarı çıkamadığında gerçekleştiğini belirtiyor. Sonuç olarak basınç öylesine büyük oluyor ki bazen magmanın sonunda dışarı çıkmasıyla devasa bir alan yok oluyor.

Milyonlarca ton döküntü ve zehirli gazın patlaması ve atmosfere karışmasının ya dünyanın buzul çağına ve gezegenin bazı bölümlerinin ya da tamamının yok olmasına yol açacak nükleer bir iklime girmesine neden olacak.

Kanıt: 2012´ye ve süper-volkanlara dair endişelerin çoğu ABD´deki Yellowstone Park altındaki süper-kalderaya odaklanıyor. Son birkaç yılda çekilen uydu görüntülerinde yerin 16 kilometre altındaki erimiş kayanın hareketinde değişimleri ortaya koyuyor.

Gerçekleşme olasılığı: 1/10


6. Üçüncü Dünya Savaşı

İkinci Dünya Savaşı´nın sona erdiği 1945´ten beri yeni bir dünya savaşı çıkması endişesi var. Bu olasılık bugün bile tamamen yok sayılamıyor.

Kanıt: Bugün yükselen güç Çin, Amerika´nın tepkisi, Hindistan ve Pakistan  gerilimi ve Kuzey ile Güney Kore arasındaki savaş çanlarıyla yeni bir küresel savaşın çıkabileceğini düşünenler var. İran´ı böyle bir savaşın çıkma etkeni olarak gösterenler de var.

Gerçekleşme olasılığı: 1.5/10


7. Büyük ve kitlesel bir terör olayı

Yaklaşık 3 bin kişinin öldüğü 11 Eylül 2001 saldırılarından beri, EL Kaide´nin ya da diğer örgütlerin yıkıcı sonuçları çok büyük olacak kimyasal ya da biyolojik bir saldırı gerçekleştirebileceği ya da kitle imha silahları kullanabilecekleri yönünde korkular yaşanıyor. Hükümetlerin bu tehdidi sürekli diri tutma yönündeki açıklamaları da toplumlarda duyulan endişe ve korkuyu azaltmada pek bir yarar sağlamıyor.

Kanıt: El Kaide lideri Usame Bin Ladin birkaç yıl önce örgütünün sadece caydırıcı olarak birkaç nükleer araca sahip olduğunu söylemişti. Eski Sovyetler Birliği´nden ´kaybolan´ birakç nükleer füze de endişe yarattı. Ancak El Kaide ya da bir başka örgütün nükleer silah sahibi olduğu yönünde bir kanıt yok. Bununla birlikte endişe halihazırda Pakistan rejiminin istikrarsızlığı üzerinde odaklanıyor. Nükleer silah sahibi Pakistan´ın bu sırlarının El Kaide ya da bir başka örgütün eline geçebileceğinden, bu silahların kullanımının büyük bir felakete yol açmasından korkuluyor.

Gerçekleşme olasılığı: 2/10


8. Peak oil

Dünya petrol rezervlerinin üretim açısından tepe yapması ve o andan itibaren azalmaya başlaması. Küresel petrol rezervlerinin azalması, olarak dünya ekonomilerinin karşı karşıya bulunduğu bir gerçeklik. Peak oil teorisi, arz ve talep etrafında şekilleniyor ve bir noktada talebin arzı geçeceğini varsayıyor. Bu ne zaman olabilir? Bazıları bunun şimdi ila 2020 arasında gerçekleşeceğini düşünüyor. Bazı felaket senaryocuları, peak oil teorisiyle Maya takviminin bitişini (2012) bağlantılandırıyor.

Dünya ekonomilerinin petrole bağımlılığı düşünüldüğünde bunun ciddi sonuçlar yaratacağını ve felakete dönüşebileceğini belirtiyorlar. Bu gruba göre bütün bunlar sosyal düzenin çökmesine ve felaketlerin birbirini izlemesine neden olacak.

Kanıt: Petrol rezervlerindeki azalma neredeyse kesin bir şey, ama cevaplanmamış iki soru var: Ne zaman olacak ve dünya zaman içinde alternatif enerji kaynakları geliştirecek mi?

Gerçekleşme olasılığı: 4/10


9. Arı kolonisinin yok oluşu

2008 kışında ABD´deki ticari amaçlı arı kovanlarının üçte birinden fazlasındaki arı kolonilerinde çöküş yaşandı. Bu sendrom, işçi arıların aniden ölümü ve geriye boş kovanlarda dolanan yalnız bir kraliçe arıdan başka hiçbir şey kalmaması anlamına geliyor. Bu sadece ABD´de yaşanmadı. Avrupa´da da Fransa, Belçika, İtalya, Portekiz ve İspanya gibi ülkelere yayıldı.

Bu çöküşün birkaç nedeni olduğu öne sürülüyor. Neredeyse evrensel olarak bulunan varroa mite (bal arılarına saldıran bir dış parazit), bazı böcek ilaçları, İsrailli akut felç virüsü, iklim değişikliği ve cep telefonu dalgaları. Ama bunların hiçbiri kanıtlanmış nedenler değil. Şimdiye dek bir çare bulunamadı ve başka ülkelerden yeni vaka haberleri geliyor. Bu da bal arılarının tamamen yok olmasına neden olabilir.

Kanıt: Bal arısı insan yaşamının devamını sağlayan zincirde çok önemli bir yere sahip. Dünya gıdalarının üçte biri doğrudan bal arılarının hardeketleriyle bağlantılı. Bal arılarının nesli tükenirse, bunu şiddetli kıtlıklar, açlık, şiddet olayları, isyanlar izleyecektir.

Gerçekleşme olasılığı: 7/10


10. Çevresel yıkım

Bugünkü adı iklim değişikliği ya da küresel ısınma. Daha önceki yıllarda kirlilik, erozyon, ozon tabakasının delinmesi ve buz çağıydı insanlığın karşı karşıya kaldığı felaketler. Doğanın içinde bulunduğu tehlikenin daha da artmasında insanın etkisinin büyük rolü şüphe götürmez bir gerçek.

Kanıt: Çok az bilim insanı küresel sıcaklıklardaki artışı sorguluyor. Atmosferde sera etkisi yaratan karbondioksit salınımlarının bu şekilde devam etmesi halinde dünya geri döndürülemez bir şekilde yok oluşuna doğru gidecek. Felaket senaryocularının bir bölümü dünyanın yok oluşunun insan eliyle ve küresel ısınma sonucunda gerçekleşeceği görüşünde.

Gerçekleşme olasılığı: 7/10Etiketler : 2012, felaketler, maya, olaylar
Yazan : mania  |
27 Oca 2011 Prş   
|  14.116 defa Okundu.

Yorumlar

(Toplam yorum : 1 )
enes erdil (Misafir)
23 Haz 2012 Cts
ölcezmi lan