Loading...
BILIMINSANLARı ARŞIVI


 Forum

Gelenbevi İsmail Efendi


Gelenbevi İsmail Efendi(1730 - 1790)


1730 yılında Aydın´ın Saruhan Sancağının Kırkağaç kazasının Gelenbe kasabasında doğan Gelenbevi İsmail Efendi, Osmanlı İmparatorluğu matematik bilimcilerindendir. Asıl adı İsmail´dir. Gelenbe kasabasında doğduğu için ikinci adı onun bu doğduğu kasabadan gelir. Daha çok Gelenbevi adıyla ün kazanmıştır.


gelenbevi ismail efendi 01 8Z473Gelenbevi´nin ataları, Gelenbe kasabasında müftü, müderris olarak ilim ve irfan yaymış olmalarına karşın, Gelenbevi´nin babası olan Mahmut Efendi´nin ölümü üzerine annesinin elinde öksüz kalan zavallı çocuk okumaya başlayamamıştı.

 

Bir gün arkadaşlarıyla sokakta ceviz oyunu oynarken, babasının yakın dostlarından biri bu durumu görmüş. "Yazık sana! Baban ve deden ilim adamları olsun da, sen böyle sokaklarda başı boş oyun oyna" demiştir. Gelenbevi bu sözden çok alınmış ve mahcup olarak oyunu bırakmıştır. Bu söz üzerine de öğrenime başlamıştır.


Önce, kendi çevresindeki bilginlerden ilk bilgilerini almıştır. Daha sonra, öğrenimini tamamlamak üzere İstanbul´a gelmiştir. Burada, çok değerli ve kültürlü öğretmenlerden yararlandı ve matematiğini oldukça ilerletti.

Müderrislik sınavına girerek kazandı ve otuz üç yaşında müderris oldu. Bundan sonra kendisini tümüyle ilme verdi.


Gelenbevi, eski yöntemle problem çözen son Osmanlı matematikçisidir. Sadrazam Halil Hamit Paşa ve Kaptanı Derya Cezayirli Hasan Paşa´nın istekleri üzerine, Kasımpaşa´da açılan Bahriye Mühendislik Okuluna altmış kuruşla matematik öğretmeni olarak atandı. Bu atama ona parasal yönüyle bir rahatlık getirdi. Fakat, hocası Müftüzade Mehmet Efendi ile Palabıyık Mehmet Efendi bu atamadan biraz hoşnut olmamışlarsa da, sonradan Reis Efendi bu problemi ve aralarındaki çekememezliği zararsız bir biçimde çözmüştür. Gerek Palabıyık ve gerekse hocası Mehmet Efendi hiç bir eser bırakmadıklarından, onların bugün sadece adları kalmıştır.


Bazı silahların hedefe vurmaması, padişah III. Selim´i kızdırmış ve Gelenbevi´yi huzura çağırarak ona uyarıda bulunmuştur. Hedefe olan uzaklığı tahmin ederek gerekli düzeltmeleri yapmış ve topların hedefe vurmalarını sağlamıştır. Gelenbevi´nin bu başarısı padişahın dikkatini çekmiş ve padişah tarafından ödüllendirilmiştir.


Gelenbevi´nin bu başarısını kıskanan Hamdizade Mustafa Efendi, bir yolunu bulup bir işten dolayı Gelenbevi´nin kendisine ağır bir ceza vermiştir. Bu cezanın etkisi ile zavallı Gelenbevi´ ye felç gelmiştir. Gelenbevi´ye verilen bu ceza da haksızdı. Okuldan uzakta olması bir görev nedeniyleydi. Fakat, kıskançlığın ne kadar kötü bir duygu ve düşünce olduğu bu örnekle de görülmektedir. Bir ilim adamını felce kadar götürebilecektir. Bu felçten kurtulamayan zavallı Gelenbevi, 1790 yılında ölmüştür.


Gelenbevi, Türkçe ve Arapça olmak üzere tam otuz beş eser bırakmıştır. Türkiye´ye logaritmayı ilk sokan Gelenbevi İsmail Efendidir. Onu felç edenlerinse hiç bir eseri yoktur.
Kaynak : http://www.angelfire.com/planet/matematikce/index.htm


Etiketler : Gelenbevi İsmail Efendi, matematik, bilim, biyografi
Yazan : mania  |
30 Nis 2010 Cum   
|  12.159 defa Okundu.

Yorumlar

(Toplam yorum : 1 )
RECEP AYDIN (Misafir)
11 Nis 2012 Çar
ALLAH RAZI OLSUN KENDİSİNDEN HER DEVİRDE OLDUGU GİBİ KISKANÇLIGIN NEDENLİ ZARARLI BİR HASLET OLDUGU ACIKCA GÖRÜNMEKTEDİR.