Loading...

Pic Komut Seti

PIC Komut Seti

Komut

Açılım

Tanım

BCF

f , b

Bit Clear File

f nin b inci bitini sıfırla

BSF

f , b

Bit set File

f nin b inci bitini 1 yap

BTFSC

f , b

Bit test file, skip if clear

f nin b inci biti 0 ise bir
komut atla

BTFSS

f , b

Bit test file, skip if set

f nin b inci biti 0 ise bir
komut atla

Addwf

f,d

Add w and f

w ile f yi topla

d=1 ise sonucu f ye koy

d=0 ise sonucu w ye koy

Andwf

f,d

And w with f

w ile f ye AND işlemi yap

d=1 ise sonucu f ye koy

d=0 ise sonucu w ye koy

CLRF

f

CLEAR f

f yi sil

CLRW

CLEAR w

w yi sil

COMF

f,d

Comlement f

f nin tersini al

DECF

f,d

decrement f

f yi 1 azalt

d=1 ise sonucu f ye koy

d=0 ise sonucu w ye koy

DECFSZ

f,d

decrement f skip if zero

f yi bir azalt eğer sıfır ise bir komut atla

INCF

f,d

increment f

f yi bir artır.

INCFSZ

f,d

increment f skip if zero

f yi bir artır eğer sıfır ise bir komut atla

IORWF

f,d

Inclusive OR W with F

w ile f ye OR işlemi yap

MOVF

f.d

Move F

f yi taşı

MOVWF

f

Move W to F

w yi f ye taşı

NOP

NO operation

İşlem yapma

RLF

f,d

Rotate Left F through Carry F yi birer bit sola kaydır

Biraz düşünürseniz bunun 2 ile çarpma olduğunu
anlarsınız.
RRF

f,d

Rotate Right F through Carry

f yi birer bit sağa kaydır

SUBWF

f,d

Subract W from f

f den w yi çıkart

SWAPF

f,d

Swap nibles in
f

F nin 4 lü bitlerinin
yerini değiştir

XORWF

f,d

Exclusive OR w with F

w ile f ye EXOR işlemi yap

ADDLW

k

Add literal and w

k yı w ye ekle

ANDLW

k

And literal with k

k yı w ile And le

CALL

k

Call subroutine k

k altyordamını çağır

CLRWDT

Clear Watchdog Timer

watchdog Timer temizle

GOTO

k

Goto address k

k etiketine git

IORLW

k

Inclusive or literal k with w

w ile k yı IOR la

MOVLW

k

Move literal k to w

k yı w ye taşı

RETFIE

Return from interrupt

kesmeden dön

RETLW

k

Return with literal in
w

k yı w ye yükle ve dön

RETURN

Return from subroutine

Altyordamdan dön

SLEEP

Go into standby mode

Yat uyu, heç bişeycik yapma

SUBLW

k

Subtract w from literal k

w yi k dan çıkart

EXORLW

k

Exclisive OR literal k with W

k yı w ile Exor la


Etiketler : pic komut seti, komut, command, pic, 16f84, 16f877, 16f876, 16f628, pic kodları, pic programlama
Yazan : mania  |
19 Nis 2005 Sal   
|  20.081 defa Okundu.
BU KONUDA HİÇ YORUM BULUNMUYOR...