Loading...
BILIM TEKNIK


 Forum

Big Bang Teorisi

 

 GİRİŞ:

Big bang ya da Türkçesiyle Büyük Patlama, evrenin yaklaşık 14 milyar yıl önce sonsuz yoğunlukta ve sıfır kütleyle , sıfır hacimde  çok sıcak bir noktanın patlamasıyla meydana geldiğini savunan bir bilimsel teoridir.

big bangEvrende görülebilen veya görülemeyen herşeyin bu patlamadan oluştuğunu öne sürer. Bu ilk patlamayla galaksiler, gezegenler oluşmuş ve o ilk patlama anından itibaren evren tıpkı şişen balon misali genişlemesini ve büyümesini sürdürmüş ve bu büyüme günümüzde de devam etmektedir.

Big Bang Teorisinin öngörüleri bazı verilerle kanıtlanmıştır. evrende bizden çok uzakta olan yıldızlarda alabildiğimiz tek veri ışıktır. ve bilimadamları uzak galaksilerden gelen  ışık tayflarını inceleyerek kırmızıya kaydığını farketmişlerdir. (ışık tayfındaki kırmızı kayış o cismin bizden uzaklaştığını göstermektedir).

Bu olayı 1964 de Robert Wilson ve Arno Penzias adlı iki biliminsanı Bell Laboratuarında, Samanyolunun dış kısımlarından gelen radyo dalgalarını ölçmeye çalışırklarken bulmuşlardır.

Robert Wilson ve Arno Penzias bu buluşlarıyla Nobel Ödülü almışlardır.

Büyük Patlama Teorisi birtakım eksiklikler ve cevap veremediği bazı sorular olmasına rağmen, şüphesiz  günümüzde evrenin varoluşunu birçok deliller ile en iyi anlatan teoridir. 

Big bang teorisi, sıfır hacimde bir noktadan oluşan patlamadan söz ettiği için yoktan varoluşa yaptığı bu bağlantı yüzünden yaratılış görüşü ile paralellik arzettiği için dini çevreler tarafından da büyük destek almıştır.

 

BÜYÜK PATLAMA

big bangUçsuz bucaksız gökyüzüne bakıp da hayran olmamak elde değildir. Çıplak gözle görülebilen sayısız yıldız bile evrenin ne kadar karmaşık bir yapıda olduğunu fark etmemiz için yeterli. Ama çıplak gözle gördüğümüz gökyüzü evrenin milyarda birlik bir kısmını bile temsil etmiyor. Gerçekte evren insan aklının almakta zorluk çekeceği bir büyüklüğe ve karmaşıklığa sahip. Güneş sistemini barındıran Samanyolu galaksisi dahil yaklaşık 100 milyar galaksiden ve sayısız gök cisminden oluşan devasa boyutlardaki evrenin çapı, devamlı genişlemeğe devam etmektedir. Evren büyüklüğü yanında, ilginçliği ve karmaşıklığı ile de akıl sınırlarını zorlamaktadır. Evrende var olan enerjinin sadece %10´luk kısmı tanımlana bilen maddelerden (gezegenler, yıldızlar, karadelikler ve çeşitli gazlar) oluşmaktadır, geri kalan enerjinin %90´lık kısmı "Karanlık madde" ismi verilmiş olan gözlemlenemeyen ve tanımlanamayan maddelerden oluşmaktadır. Bu denli büyük ve karmaşık olmasına rağmen, evrende var olan sayısız gök cismi eşi görülmemiş bir denge örneği göstermektedir. Evrenin tüm bu özellikleri kozmolojiyi bilim adamları için en popüler bilim dallarından biri haline getirmiştir. Şu an yaşamakta olan ve günümüze dek yaşamış tüm büyük bilim adamları evreni araştırmış ve özellikle teorik kozmoloji alanında çok büyük çalışmalar yapmışlardır.

big bangBilim adamları böylesine kompleks bir yapıya sahip olan evrenin oluşumu hakkında tarih boyunca değişik fikirler ve teoriler ortaya atmışlardır. Fakat diğer konulardaki anlaşmazlıklara rağmen günümüzde evrenin başlangıcı konusu, bilim adamları arasındaki tam bir fikir birliği ile "Big Bang" adı verilen teoriye dayandırılmaktadır. Bu teori evrenin 10-20 milyar yıl önce "yoktan var edildiğini" ileri sürmektedir. Yani zamanımızdan 10-20 milyar yıl önce madde ve zaman yokken "Big Bang" adı verilen büyük bir patlama ile aniden madde ve zaman yaratılmıştır. "Big Bang" teorisi ilk olarak 1922 yılında Alexander Friedmann tarafından ortaya atıldı. O güne kadar evrenin durağan olduğunu savunan bilim dünyasının bu yeni teoriyi kabullenmesi hiçte kolay değildi. Çünkü bu teori evrenin, zaman ve maddeden bağımsız olan tüm boyutların üzerindeki bir güç tarafından yaratıldığı anlamına geliyordu. Aynı zamanda "maddenin sonsuzdan gelip sonsuza gittiğini" iddia eden materyalist felsefe kökünden çürütülmüş oluyordu.

 

Özellikle materyalist bilim adamları bu teoriyi kabul etmek istemedi. Fakat "Big Bang" gerçeğini görmezlikten gelmek çok zordu. Ünlü astronom Edwin Hubble 1929 yılında yaptığı gözlemler sonucunda evrenin devamlı genişlemekte olduğunu ispatladı, bu ispat Big Bang teorisi için çok büyük bir kanıttı. Hubble´ın bu buluşu teorinin büyük bir bilim kesimi tarafından kabul görmesini sağladı, teoriyi kabullenmek istemeyen ve genişleyen evren modeline uygun değişik teoriler oluşturmaya çalışan bir kaç bilim adamı ise ancak1989 yılındaki "Big Bang" teorisinin kesin zaferine kadar dayanabildiler. Teorik hesaplamalara göre büyük patlamadan arda kalması gereken radyasyonu araştırmak üzere NASA tarafından 1989 yılında fırlatılan CUBE uydusu bu radyasyonu fırlatılışından sekiz dakika sonra belirleyerek "Big Bang" teorisini kesin olarak kanıtladı. Bu kanıttan sonra artarda gelen diğer kanıtlar teoriyi desteklemeğe devam etti.  Evrendeki enerjinin bilinen kısmının büyük bölümü yıldızlarda, Hirojenin (H), füzyon sayesinde Helyuma (He) dönüşmesi ile oluşmaktadır. Bu enerji dönüşümü evrenin başlangıcından bu yana devam eden bir süreçtir. Eğer evren sonsuzdan beri var olsaydı hidrojenin tümünün helyuma dönüşmüş olması gerekirdi. Fakat şu an evrende var olan hidrojen, helyum oranı teorik hesaplamalara göre "Big Bang" ´den bu yana olması gerektiği gibidir. Bu ve benzeri bir çok delil "Big Bang" teorisinin güçlenerek ilerlemesini sağlamaktadır.  


 Şişme Teorisi

1970 li yıllarda Amerikalı fizikçi Alan Guth “şişen evren” teorisini geliştirdi. Bu teoriye göre, sıcaklık o kadar hızla düşmüştü ki, farklı taneciklerin oluşması için hiç zaman kalmamıştı. Farklılaşma ancak daha sonraları, evren daha da genişlediğinde meydana geldi. Büyük patlama anında evrenin, her 10–35 saniyede büyüklüğünü ikiye katladığı üstel bir genişlemeden (bu nedenle “şişme”adı verilir) geçtiğini iddia eder. “Standart model”in daha eski versiyonları tüm evreni bir greyfurt boyutuna sıkıştırılmış olarak tahayyül ederken, Guth daha iyisini yaptı. O, evrenin bir greyfurt gibi başlamadığını, bir hidrojen atomu çekirdeğinden milyarlarca kez daha küçük olabileceğini hesapladı. Bu takdirde, ilk hacminin 1090 katı bir büyüklüğe (bu da 1’den sonra 90 tane sıfır demektir) erişene kadar inanılmaz bir hızla   –saniyede 300.000 kilometre olan ışık hızından defalarca kat fazla– genişleyebilirdi!

big bang
Etiketler : Big, Bang, Büyük, Patlama, Fizik, Evren, Teori, Kuram, Uzay, Galaksi, Deney, Bigbang, Parçacık, Şişme, kosmoloji
Yazan : mania  |
23 Kas 2006 Prş   
|  44.158 defa Okundu.
BU KONUDA HİÇ YORUM BULUNMUYOR...