Loading...
ELEKTRONIK


 Forum

OP- AMP

 

OPAMP - Bölüm 2 :

İdeal Opamp ve Özellikleri


Opamp Parametreleri

Op - amp parametreleri 5 grupta toplanabilir. Bunlar;

1 - Giriş polarma akımı (Input Bias Current),

2 - Giriş dengesizlik akımı (Input offset Current),

3 - Giriş dengesizlik gerilimi (Input offset VoItage),

4 - Eğim oranı ( Slew Rate )

5 - Frekans cevabı (Frequency response) dır.

Bunları sırası ile açıklayalım.

1. Giriş polarma akımı:

Giriş polarma akımı Ib ile temsil edilir. Bu akım, her iki girişten akan akımların ortalama değerleri toplamının yarısına eşittir ve; Ib = (Ib1)+ (lb2 ) / 2formülü ile gösterilir. ideal opamp´ın girişlerinden hiç akım akmadığı düşOnOlmektedir. Bu iki akım birbirine zıt ağırlıklıdır. Örneğin çokça kullanılan 741op-ampının giriş polarma akımı 80 nA civarındadır. Bu akım FET (Field Effect Transistör) girişli opamplarda 1 pA ´dan (1 piko amper) küçüktür. Giriş polarma akımının değerı çıkış dengesizlik gerilimini tayin eder.

2.Giriş dengesizIIk akımı:

Giriş dengesizlik akımı los ile temsil edilir. Op-amp.ın çıkış gerilimi Vo =0 iken Ib1 ve Ib2 giriş akımlarının ortalama değerlerinin farkına giriş dengesiziik akımı adı verilir ve; los = (Ib1) - (Ib2) formülü ile gösterilir. Bu akımın değeri giriş dengesızlık gerilimini tayin eder.

Örneğin 741 op-ampında bu akım 20 nA civarındadır.


3. Giriş dengesizIIk gerilimi:

Giriş dengesizlik gerilimi Vio ile temsil edilir. Ideal op-ampta giriş gerilimleri arasındaki fark (her iki giriş topraklandığında) sıfırdır. Fakat uygulamada, op-amp yapısındaki elemanların tam uyum içinde olmaması nedeni ile giriş gerilimleri arasında farklılık vardır ve Vo = O değildir. Giriş dengesizlik gerilimi, giriş gerilimleri arasındaki (VO = O´iken) fark olarak tanımlanır (Örneğln 741 op-ampında bu gerilim 1 mV Givarındadır. )

4. Eğim oranı:  Eğim oranı, op-amp çıkışının ne derece hızlı değiştiğini açıklar ve SR ile temsil edilir.


SR = ∆V0 /∆ Vt   dir.

∆V0 : Çıkış geriliminin değişimi (v)

∆t  :  Zamanın değişimi (sn)

Bant genişliği ile ilgili bir parametredir. Bu değer ne kadar büyük ise op ampın bant genişliği o kadar fazladır. Örneğin 741 op-ampında eğim oranı O,5V/ ms.dir. Op-ampın içinde osilasyonları önlemek amacıyla genelde küçük bir kompanzasyon kapasitesi vardır veya bu kapasite dışarıdan ilave edilir .Bu kapasite içinden geçecek akım devre elemanları tarafından sınırlandırılır. Değişim oranı, bu kapasiteden akacak akımın kapasiteye oranıdır şeklinde de tarif edebiliriz ve

SR = ∆V0 /∆Vt =  Imax / C   


ile Formülize edilir.
lmax  (Amper), C (farad) tır. Formülden de görüldüğü gibi C ne kadar küçük ise eğim oranı, dolayısıyla bant genişliği o kadar fazladır. Örneğin 741 için C - 30 pf civarındadır.

5.Frekans cevabı:

Op-ampm frekans cevabı eğim oranı ile sınırlanır. Eğim oranı arttıkça bant genişliği artacaktır. Kompanzasyon kapasitesinin kapasitif reaktansı Xc = (1/(2.(pi).f.C) dir. Buradan da görüldüğü gibi bant genişliği, yani frekans arttıkça kapasitif reaktans azalacaktır.

Bir op-ampta;

Kazanç band genişliği  =  (Bant genişliği) * ( kazanç) 

tır.


Kazanç bant genişliği GB, bant genişliği BW, kazanç Av ile ifade edilirse;

GB = BW x Av .dir.

 Etiketler : elektronik , opamp, op-amp, amplifikatör, 741, 741CN, yükselteç, yukseltec, amplifikatör
Yazan : mania  |
18 Nis 2010 Paz   
|  112.727 defa Okundu.

Yorumlar

(Toplam yorum : 1 )
ahmet (Misafir)
5 May 2011 Prş
cooook sağolun gerçekten harika bir anlarım yapmişsınız..