Loading...
BILIMINSANLARı ARŞIVI


 Forum

Johannes Kepler

Johannes Kepler

 johannes kepler     Kepler 1571 yılında Almanya´nın güneyinde bulunan Weil´da doğdu.
Babası yoksul bir paralı asker, annesi de bir hancının kızıydı. Başlangıçtan beri bozuk olan sağlığının üç yaşında yakalandığı ve gözleriyle ellerinin zayıf kalmasına neden olan, çicek hastalığından sonra daha da kötüleşmesi nedeniyle ailesi din adamı olarak yetiştirilmesine karar verdi.

Çok yoksul bir aileden gelmesine karşın üstün zekasıyla küçük yaşta dikkatleri çeken Kepler, Württemberg dükünün yardımıyla Tübingen Universite´sinde sürdürdüğü öğrenimini 1588 de bitirdi. 1591´de aynı üniversitede lisansüstü çalışmasını tamamladı.

 johannes kepler    johannes kepler

 

1598´de Graz´daki protestanların kenti terk etmelerinin istenmesi üzerine Kepler dönemin ünlü astronomu olan ve Prag´da devlet matematikçisi olarak çalışan Danimarkalı astronom Tycho Brahe´nin çağrısıyla Prag´a yerleşti. Tycho´nun ölümü üzerine İmparator II. Rudolf tarafından onun yerine atandı. Tycho Brahe´nin derlediği değerli astronomik gözlemlerden yararlanan Kepler, gezegenlerin hareketleriyle ilgili çalışmaları sırasında Mars´ın yörüngesini incelerken kendi adıyla anılan yasaların ilk ikisini buldu. II. Rudolf´un yerine geçen kardeşi, Kepler´i Yukarı Avusturya devletleri matematikçisi olarak atadı. Linz´de kaldığı 14 yıl içinde iki kitap yazan Kepler, burada üçüncü yasasını keşfetti.

Michael Mästlin´in Tübingen´deki astronomi derslerini izleyerek Copernik sistemini benimsemesi Keplerin sonraki yaşamı açısından önemli bir dönüm noktası oldu. Daha sonra başladığı ilahiyat öğreniminin son yılında iken Graz´da ki Lutherci lisede boşalan matematik öğretmenliğine atandı. Böylece ilahiyat öğrenimini bırakmış oldu. 1594´te gittiği Graz´da evrenin yapısına ilişkin araştırmalarına başladı. Platoncu felsefenin ve Pythagorasçı matematiğin etkisiyle evrende var olduğuna inandığı matematiksel uyumu ortaya koymaya çalıştı.

Bu amaçla eski yunalılardan beri bilinen ve Platon cisimleri olarak adlandırılan beş düzgün çokyüzlüden yararlanmayı düşündü. Uzay da yalnız bu beş düzgün çokyüzlünün var olabileceği eski yunanlılarca kanıtlanmıştı. Bu beş düzgün çokyüzlü şunlardı. Dörtyüzlü (yüzleri dört eşkenar üçgen olan piramid),küp,sekizyüzlü(sekiz eşkenar üçgen), onikiyüzlü(oniki düzgün beşgen) ve yirmi yüzlü(yirmiş eşkenar üçgen). Bu çok yüzlüler köşelerinden geçen birer küre içine yerleştirilebildikleri gibi bunların içine yüzlerine orta noktalarından teğet olacak biçimde birer küre yerleştirilebilir.

johannes kepler   johannes kepler

 

Copernik astronomisi her biri bir küre üzerinde dolanan altı gezegen tanıyordu. Kepler bu altı gezegenin üzerinde dolandığı kürelerin aralarında beş ploton cismi bulunacak biçimde iç içe yerleşmiş durumda olduklarını öne sürdü. Kepler 1600´de, o sıralarda imparatorluk matematikçiliğine atanan Tycho Brahe´nin yanına gitti ve onun asistanı oldu.

Ertesi yıl ölünce imparatorluk matematikçiliğine atandı. Kepler yıldızların insanların yaşamlarını yönlendirdiği yolundaki boş inancı redetmesine karşın, evren ile insan arasında belirli bir uyum olduğuna inanıyordu ve astrolojiye dayanan öngörüleriyle ün yapmıştı. Tycho Brahe´nin araştırma grubunda Kepler´e Mars´ın incelemesi görevi verilmişti. Ama o önce ışığın atmosferde kırılması olgusunu incelemek gerektiği kanısına vardı.

Dış uzaydaki gökcisimlerinden gelen ışık ışınlarının, Yeri çevreleyen yoğın atmosfere girdiklerinde nasıl kırıldığı konusundaki araştırmalarının sonuçlarını Ad vitellionem Paralipomena Quibus Astronomiae Pars Optica Traditur(astronomideki optik konuların incelenmesi konusunda Vitellio´ya ek) gibi alçakgönüllü bir başlık altında yayımladı.Brahe´nin gözlem sonuçlarını dairelerden oluşan ve düşünebildiği her türden yörünge biçimine uydurmaya çalışıp başarıya ulaşamayan Kepler, Kopernik´in görüşlerinden de esinlenerek, dairesel olmayan yörüngeleride ele aldı. Ve doğru sonuca ulaştı. Mars odaklarından birinde Güneş bulunan eliptik bir yörüngede dolanıyordu.

 

johannes kepler

 

Gezegenler yörüngede dolanırken eşit zaman aralıklarında eşit yol almıyordu ama gezegeni güneşe birleştiren doğru parçası eşit zaman aralıklarında eşit alanlar tarıyordu Bu iki yasa bügün Kepler´in birinci ve ikinci yasası olarak bilinir.

Keplerin üçünçü yasası ise Gezgenlerin güneşe olan ortalama uzaklıklarının üçünçü kuvveti , yörüngedeki dolanma sürelerinin karesiyle orantılıdır. Bu üç yasa yarım yüzyıl sonra Isaac Newton´un evrensel kütle çekimi yasasını bulmasında belirleyici rol oynamıştır.


1598´de Graz´daki protestanların kenti terk etmelerinin istenmesi üzerine Kepler dönemin ünlü astronomu olan ve Prag´da devlet matematikçisi olarak çalışan Danimarkalı astronom Tycho Brahe´nin çağrısıyla Prag´a yerleşti. Tycho´nun ölümü üzerine İmparator II. Rudolf tarafından onun yerine atandı. Tycho Brahe´nin derlediği değerli astronomik gözlemlerden yararlanan Kepler, gezegenlerin hareketleriyle ilgili çalışmaları sırasında Mars´ın yörüngesini incelerken kendi adıyla anılan yasaların ilk ikisini buldu. II. Rudolf´un yerine geçen kardeşi, Kepler´i Yukarı Avusturya devletleri matematikçisi olarak atadı. Linz´de kaldığı 14 yıl içinde iki kitap yazan Kepler, burada üçüncü yasasını keşfetti.

Kepler´in 1. yasası : Bütün gezegenler, odaklarından birinde Güneş´in bulunduğu elips biçimli yörüngeler üzerinde hareket eder.

Kepler´in 2. yasası : Bir gezegeni Güneş´e bağlayan doğru parçası eşit zaman aralıklarında eşit alanlar tarar.

Kepler´in 3. yasası : Gezengenlerin dolanım sürelerinin karesi ile Güneş´e olan uzaklıklarının küpünün oranı tüm gezegenler için aynıdır.

1626´da Avusturya´da Protestanlara karşı başlayan yıldırma ve baskı, Kepler´in önce Ulm, daha sonra Regensburg kentlerinde zor bir hayat sürmesine neden oldu.

1627´de Tabulae Rudophinae (Rudolf Cetvelleri) başlığı altında gezegenlerin temel tablolarını yayınladı. Kepler, astroloji gibi mistik olaylara inanmasına karşın astronomi bilimine olan büyük katkılarıyla bu bilimin çehresini değiştirdi.

1629´da Silezya´ya çağrıldı. Orada bir yıl çalıştıktan sonra, 1630 yılında Almanyanın Regensburg kentinde öldü.

Etiketler : Johannes Keplerin hayatı, keppler,
Yazan : mania  |
20 Haz 2005 Pts   
|  19.276 defa Okundu.
BU KONUDA HİÇ YORUM BULUNMUYOR...