Loading...
ELEKTRONIK


 Forum

Yarım Dalga Doğrultma

YARIM DALGA DOĞRULTMA

yarım dalga doğrultma, Zamanla değişen sinyal girişli en basİt devrelerden biridir. aşağıdaki şekilde solda giriş sinyali sağda ise yarım dalga doğrultma için kullanılan en basit ideal devre verilmiştir.

Yaklaşımın ek matematiksel işlemlerle karmaşık hale gelmesini önlemek için şimdilik ideal modeli kullanacağız.


Şekil 1´deki T periyodu ile tanımlanan bir tam çevrim de ortalama değer (eksen üzerinde ve altında kalan alanların cebirsel toplamı) sıfırdır. Şekil 1´´deki yarım dalga doğrultucu adı verilen devre, ac´den dc´ye dönüştürme işleminde belirli bir kullanımı olan ortalama bir değere sahip bir V0 dalga biçimi üretecektir.


Şekil 1´deki t = 0  -> T/2 aralığında giriş gerilimi Vi ´nin polaritesi, Şekil 2´de gösterilmiştir. Sonuç, diyot üzerinde gösterildiği gibi, yanındaki şekilde gösterilen kısa devre eşdeğerine yol açan polaritedir. Bu şekilde çıkış doğrudan girişe bağlanmıştır ve dolayısıyla 0 -> T/2 periyodunda V0 = Vi dir.


T/2 -> T periyodu boyunca Vi girişiinin polaritesi Şekil 3 ´de gösterildiği gibi olup,


şekil 3


sonunda diyot ül.erindc oluşan polarite, açık devre eşdeğeriyle diyodun "kapalı" duruma geçmesine neden olur. Sonuç, yük için bir akış yolunun olmayışı ve T/2 -> T periyodu için Vo = İR = (0) R = 0 V olmasıdır. Karşılaştırma amacıyla Vi girişi ve V0 çıkışı Şekil 4´de birlikte çizilmiştir. Bu durumda V0 çıkış sinyali tam bir periyot boyunca eksenin üstünde net pozitif bir alana ve aşağıdaki denklemle belirlenen bir ortalama değere sahiptir:

Ortalama (dc Gerilimi) = 0,318 Vm

dc düzeyi elde etmek için giriş sinyalinin yarısını kesme işlemine yerinde bir deyimle yarım dalga doğrultma denir. Doğrultma terimi ac´den dc´ye dönüştürme işleminde güç kaynaklarındaki diyotlar için kullanılan "doğrultucu" teriminden gelmektedir.


Şekil 4´de ileri öngerilimleme bölgesinde VT = 0,7 V olan bir Silisyum diyodun kullanılmasının etkileri gösterilmektedir. Burada diyot, iletmeye başlamadan önce girişin en az 0,7 V olması gerekir; ki bu da geçiş gerçekleşene kadar sıfır düzeyinde bir çıkışa yol açmaktadır. İletim durumuna geçildiğinde, V0 ile Vi arasındaki fark sabit VT = 0,7 V düzeyinde ve şekilde gösterildiği gibi V0 = Vi - VT´dir. Net etki eksen üzerinde kalan alanın küçülmesidir; bu da doğal olarak sonuçta elde edilen dc gerilim düzeyini düşürecektir. Eğer Vm, V0´ dan çok daha büyük olursa aradaki fark ihmal edilip

Ortalama (dc Gerilimi) = 0,318 Vm

denklemi uygulanabilir. Yani,

Vm, nispeten VT´a yakın bir düzeydeyse yukardaki denklemi, tepe değerini kayma gerilimi kadar düşürerek kullanmak suretiyle yaklaşık bir değer bulunabilir. Sağ ve SoI kenarlardaki saçaklama alanlarının ihmal edilmesi nedeniyle dc düzeyinde meydana gelen farklılık normalde ciddi sorun yaratmayacak büyüklüktedir. Bu nedenle;

Vdc=0,318 (Vm-Vt)

alınabilir.


Etiketler : elektronik, doğrultma, diyot, dalga, sinyal, sinus, sinüs
Yazan : mania  |
1 Mar 2006 Çar   
|  0 defa Okundu.
BU KONUDA HİÇ YORUM BULUNMUYOR...