Loading...
ELEKTRONIK


 Forum

Optik Yalıtıcılar

OPTİK YALlTICILAR Optik yalıtıcı, hem silisyum diyot, Darlington transistör çİfti veya SCR gibi bir fotodetektör, hem de bir kızılötesi LED içeren bir pakettir. Her bir elemanın dalgaboyu tepkisi, olabildiğince büyük bir bağlaşım (kuplaj) ölçüsü sağlamayı mümkün kılacak kadar birbirine yakın (aynı) olacak şekilde tasarlanır. Şekil 13.53´te

fotograflarıyla birlikte, iki olası yonga düzenlemesi verilmiştir. Işığın geçmesini sağlamak İçin, yapıdaki her bir eleman kümesi arasına saydam bir yalıtım mal zemesi (görülmez) konulmuştur. Bunların tepki süresi o kadar küçüktür ki, Megahertz düzeylerinde veri iletmek için kullanılabilirler

Transistör kuplajının şematik gösterimi.

optik yalıtıcı entegreler

IL-l modelinin maksimum anma değerleri, ICEO nanoamper düzeyinde ölçülür ve LED ile transistörün güç kaybı hemen hemen aynıdır. Herbir kanal için tipik opto-elektronik karakteristik eğrileri aşağıdaki şekillerde verilmiştir..

Sıcaklığa bağlı Karanlık Akımı


Transfer karakteristiği


Dedektörün Çıkış karakteristiği

Kollektör Akımına bağlı Anahtarlama Süresi

Düşük sıcaklıklarda sıcaklığın çıkış akımı üzerindeki etkisinin belirgin olmasına karşılık, oda sıcaklığında (25°C) ve üstünde tepki düzeyinin daha düşük olduğuna dikkat edin. Daha önce de belirtildiği gibi ICEO düzeyi, gelişen tasarım ve yapım teknikleriyle daha da iyileşmektedir (ne kadar düşükse o kadar iyidir). Sıcaklığa bağlı karanlık akımı karakteristiğinde sıcaklık 75°C´nin üstüne çıkana kadar i µA´e erişmeyiz. Şekildeki transfer karakteristikleri, giriş LED akımı (ışık akısını belirler) ile çakış taransistörünün (baz akımı gelen akım tarafından belirlenir) kollektör akımının sonuçlarını karşılaştırır. Aslında dedektör çıkış karakteristiğinde , VCE geriliminin sonuçtaki kollektör akımını çok az etkilediğini gösterir. Anahtarlama süresi karakteristiğinde, optik yalıtıcının anahtarlama süresinin, akımın artmasına bağlı olarak azaldığını görmek ilginçtir; çünkü birçok elemanda bunun tersi söz konusudur. 6 mA´lik kollektör akımı ve 100 Ω   ´luk RL yükü için anahtarlama süresi yalnızca 2 µs´dir. Sıcaklığın fonksiyonu olarak bağıntılı çıkışın grafiği aşağıdaki grafikte verilmiştir.

Sıcaklığa bağlı Bağıl Çıkış.

 

Fotodiyot, Foto-Darlington ve Foto-SCR optik yalıtıcılarının şematik gösterimleri ise aşağıdaki şekilde verilmiştir.

Fotodiyot

 

Foto Darlington

 

Foto-SCR

 


Yararlanılan Kaynak : Elektronik elemanlar ve devre teorisi, Robert Boylestad - Luis Nashelsky
Etiketler : Foto, fotodirenç, fotodiyot, Optokuplör, Opto-kuplör, Optik, Optik-yalıtıcı, Fototransistör, Foto-darlington
Yazan : mania  |
1 Mar 2006 Çar   
|  0 defa Okundu.

Yorumlar

(Toplam yorum : 1 )
zulkarneyn
2 May 2011 Pts
elekromanıa yazıları sanki görüntü engelleme için kullanılmış oysa 2011 yılındayız zaten biz türkler her şeyin çakma (kolonlanmış) yapıları kullanıyoruz yani her enteğre kolonlanıyor.bunuherkes bilir  teşekkürler..bu altadaki mavi yazılara geregk yok kardeş