Loading...
BILIM TEKNIK


 Forum

Dna Tanımlamada Son Nokta: Grafen

MIT ve Harvard Üniversitesi’nden araştırmacılar, grafen plakası kullanarak, DNA diziliminin tespitinde daha hızlı ve daha ucuz bir yöntem geliştirdi. (Grafen, karbon atomlarının bal peteği şeklinde dizilmiş yalnızca bir atom kalınlığındaki halidir.) DNA diziliminin belirlenmesinde kullanılan en etkili yöntem nano-delik yöntemi olarak bilinir.

Bu işleme göre DNA ipliği, tuz çözeltisinin içinde bekleyen bir zarın üzerindeki delikten geçer. Geçiş sırasında iyon akışı kesileceği için, sinyaldeki kesintiden hangi molekülün delikten geçtiği bulunur. Eski yöntemlerde DNA ipliği küçük parçalara ayrılarak her bir parça işaretli moleküllere bağlanırdı. Ancak takibi zor ve maliyeti on binlerce doları bulan eski yöntemler yerine, günümüzde nanodelik yöntemi tercih edilmektedir.

Nano-delik yönteminde, delikler ya bakteriyel proteinlerden oluşturulur ya da silikon-nitrid zarlar dağlanarak elde edilir, her bir deliğin çapı 20-30 nm civarındadır. Bir DNA proteini yaklaşık 0,5 nm büyüklüğünde olduğu için 40-60 tanesi aynı anda delikten geçebilir.

Yeni araştırmalarda grafen silikon-nitrid zar üzerine yerleştirilerek sadece birkaç nanometre büyüklüğünde delikler açılmış. Daha sonra bu zar, gümüş elektrotlara bağlı tuz çözeltisinin içine yerleştirilmiş ve voltaj uygulandığında delikler arası iyon geçişi ile DNA azotlu bazların (adenin, timin, guanin, sitozin) geçişi izlenmiş. Her bir baz delikten geçerken elektron akışını kısa süreliğine de olsa durdurduğu için sinyalde belli boşluklar oluşmuş. Bu süreler farklı moleküller için farklı olduğundan araştırmacılar, kesinti çeşidine göre azotlu bazın türüne karar verebilmişler. Grafen çok ince olduğundan, güçlendirmek için birkaç atom kalınlığında titanyum oksitle kaplanmış. Bu sayede DNA ipliğinin delikten daha rahat geçtiği gözlemlenmiş.

Araştırmacılar, klasik yöntemle günler hatta aylar alan bir DNA dizilimi belirleme işleminin, grafenin çok ince olması ve elektrik iletkenliğinin yüksek olması sayesinde birkaç saat içinde tamamlanabilmesinden çok memnun. İlerleyen dönemlerde bu geçişi tamamen kontrol altına alacak sistemler üzerine çalışacaklar.


Etiketler : Dna, Tanımlamada, Son, Nokta:, Grafen
Yazan : mania  |
1 Mar 2011 Sal   
|  1.110 defa Okundu.
BU KONUDA HİÇ YORUM BULUNMUYOR...