Loading...
ELEKTRONIK


 Forum

Transformatorler

Transformatörler ince özel silisli saçlardan oluşan kapalı bir manyetik nüve ile bunun üzerine, yalıtılmış iletkenlerle sarılan sargılardan oluşur. En basit haliyle transformatörlerde 2 sargı bulunur. Birinci taraftaki sargıya primer ve ikinci taraftaki sargıya da sekonder sargı denir.


Transformatörler primer tarafından giren gerilimin frekansını ve gücünü değiştirmeden sekonder gerilimini ve akımını değiştiren makinelerdir. Primer ve sekonder sargılarının birbirleri ile elektriksel bir bağlantısı yoktur. Bir fazlı bir transformatörün şeması şekil 3 de gösterilmiştir.

Transformatörler verimleri çok yüksek (%98 ,%99) olan makinelerdir. Girişteki gücü çok az bir kayıpla çıkışa verirler. Bu yüzden hesaplamalarda giriş gücü ve çıkış gücü eşit alınır.

P1=P2

V1. I1= V2.I2

transformatör temel devresi

Şekil 3

Transformatörlerin İnverterlerde Kullanılması

Transformatörler AC gerilimle çalışan makinelerdir. Bu yüzden giriş tarafına DC gerilim uygulanamaz, AC gerilim uygulanmalıdır. Fakat transformatörler değişen titreşimli bir DC gerilim ile AC gerilim arasındaki farkı ayırt edemezler.

sinüs dalga

Şekil 4

Şekil 4 de 4 adet dalga şekli gösterilmiştir.a da ki sinyalde değişim 24 volttur. b devresinde ise +18v ile –6 V arasında bir değişim uygulanmaktadır ve yine değişim 24 volttur.   c ve d şekillerinde yine durum aynıdır. 

Burada önemli olan gerilimin değişken olmasıdır. Aradaki gerilim farkı 15 volt da olabilirdi, yada uygulanan gerilim +36 volt ile -24 volt arasında da olabilirdi. Bu sefer gerilim farkı 60 volt olurdu. Yine aynı mantıkla uygulanan gerilim +24 volt ile + 12 volt arsında değişiyor olabilirdi, bu seferde aradaki gerilim farkı 12 volt olurdu.

Şekil 4 de görülen bu sinyallerin hepsine de bir transformatör aynı davranışı gösterir, önemli olan giriş geriliminin değişken olmasıdır.  Bu mantıkla DC gerilimi zamanla değişen hale getirip bir transformatöre uygularsak transformatör yine çalışır.   Şekil 5 a ve b de gösterilen dalga şekilleri, eğer bir transformatöre uygulanırsa transformatör yine çalışıacaktır, çünkü a şeklinde gerilim farkı 12 volt,  b şeklinde ise 24 volt dur.

kare dalga

Şekil 5

Sonuç itibarıyle elimizde olan bir DC gerilimi bir kare dalga şeklinde Transformatör girişie uygularsak doğrudan bir invertör yapmış oluruz. Bu invertörün çıkış geilimi trafonun dönüşüm oranına bağlıdır. çıkış akımı ise trafonun gücüne ve elbette kullandığımız DC güç kaynağının gücüne bağlıdır.

örneğin 12 V 120 Amper bir Akü den Aktif 1440 Watt lık bir çıkış alabiliriz.  Traomuzun çıkışından220 Volt almak istersek, kullanacağımız trafo,    12/220 = 1/18  dönüşümlü bir trao olacaktır ve gücü ise 1440 watt olmalıdır.   Böyle bir Akü ile 3 adet PC çalıştırabilirirz,  yada 14 adet 100 wattlık ampul çalştırabiliriz.Etiketler : transformatör, gerilim, akım, kazanç, dönüştürme
Yazan : mania  |
15 May 2009 Cum   
|  15.558 defa Okundu.
BU KONUDA HİÇ YORUM BULUNMUYOR...