Loading...
BILIMINSANLARı ARŞIVI


 Forum

James Chadwick

1891-1974 İngiliz Fizikçi

Atomun parçalarından nötronu bulmasıyla tanınır.

james chadwick 1 4B1B2

İyi bir ilk ve orta eğitimden sonra Manchester üniversitesi fizik bölümünden 20 yaşında mezun oldu.  Verilen bir burstan yararlanarak ve Geiger ile çalışmak amacıyla Almanya ya gitti.  Almanya savaşa girince at ahırına kapatıldı. Fakat çeşitli Alman fizikçilerinin yardımlarıyta 1919 Yılında İngiltereye dönüp araştırmalarına başladı. Rutherford ile birlikte çeşitli elementlerin alfa parçacıklanyla bombardımanı üzerinde çalıştı.  Bu deneylerden elde etliği verileri atomların çekirdekleri üzerindeki artı yükün hesabında kullandı. Aldığı sonuçlar Moseley´ın geliştirdiği atom numaraları kuramına uyuyordu.

james chadwick 3 E727A

1920 yılında atomun İki parçacığı olduğu biliniyordu:

J.J Thomson un bulduğu elektron ve Ruthertord´un keşlettığı proton.  Protonların tamamı çekirdekteydi.  Ama çekirdek atom kütlesinin çoğunu oluşturacak sayıda proton içeriyorsa yükü büyük bir artı değerde oluyordu. Örneğin, helyum´un dört protonluk bir kütlesi vardı,  fakat yükü İki proton karşılığı idi. O halde, çekirdekte geri kalan iki protoınluk yükü giderecek birkaç elektron bulunmalıydı.  Fakat elektronlar çok hafit parçacıklar olduklarından kütleyi etkileyemezlerdi.  Hatta elektronlar, protonları bir arada tutan "çi mento´ gibi düşünülüyordu. Çünkü elektron olmadan aynı yukteki protonların birarada duramayıp ayrılacakları sanılıyordu. Bu görüşe göre helyum çekirdeğinde dört proton ve ikş elektron bulunmalıydı ki kütlesi dört ve yükü net artı ila olsun.

  Fakat fizikçilerin çoğu bu elektronlu çekirdekten rahatsız oluyor, yüksüz bir parçacığın varlığından şüpheleniyorlardı. Bu düşüncelerle Chadwick ve Rutherford gizemli parçacığı aramaya koyuldular,  fakat sonuç alamadılar. Güçlük, yüksüz parçacıkların hava moleküllerini iyonlaştırmamasıydı. Çünkü atomun parçacıklarının kolayca saptanması bu iyonlaştırma sayesinde mümkün oluyordu.

1930 ve 1932 yıllarında Botlıe ve Joliot-Currie´lerin yaptıktan deneyler berilyum gibi hatıl elementlerin alfa parçacıklara tutulması sonucu ışınma tesbit ettiler.  Bu, parafinden protonlar yayılmasından anlaşılıyordu. Fakat hiç kimse bu olayı açıklayamadı.

Chadwick bu araştırmaları yeni deneyler yaparak sürdürdü Ona göre akla yakın tek açıklama, alfa parçacıklannın berilyum atomu çekirdeğinden yüksüz parçacıkları çıkardığı ve bu yüksüz parçacıkların da (her biri bin proton kadar kütleli) parafinden protonları dışarı almasıydı. Böylece varlığından şüphelenilen yüksüz parçacık nötronu, bulmuş oldu.

james chadwick

Daha sonraki araştırmalar nükleer tepkimelerin başlamasında büyükrol olduğunu gösterdi. Buluşunun bu önemi dolayısıyle Chadwick 1935 yılı Nobel fizik ödülünü aldı.  O zamanlar uranyum fizyonunun da nötron sayesinde başladığı henüz bilinmiyordu. üç yıl sonra Hann ve Meitner bunu da bulup Chadwick´in buluşunun önemini bir daha gösterdiler .

Nötronun bulunmasıyla arlık atom çekirdeğinde elektron bulunduğu görüşü geçersiz oldu.  Fakat bu kez Heisenberg çekirdeğin proton ve nötrondan oluştuğunu ileri sürdü, yanı helyum çekirdeği iki proton ve iki nötron içeriyor böylece kütlesi dört ve yükü de artı iki oluyordu.  Belli bir elementin izotopları hep aynı sayıda proton içeriyor, dolayısıyla çekirdek çevresindeki elektron sayılaı da eşit oluyordu.  Elemernlerin kimyasal özel liklerinin elektronların sayı ve dizilişlerine bağlı olduğu anlaşıldı. izotoplar ise aynı elementin değişik sayıda nötron içermesi sonucu oluşuyorlardı.

  Örneğin, İki cins klorin atomundan biri 17 proton ve 18 nötronla 35 kütleli ve diğeri de 17 proton ve 20 nötronla 37 kütlelidir. Onun için birine klorin 35 ve diğerine klorin 37 denilmektedir. Bütün bu buluş ve çalışmalarla 20 yıl kadar önca Soddy ve Aston´un ortaya koydukları "izotoplar kuramı" bilimsel temele kavuşmuş oldu.

Çekirdeğin proton ve nötrondan oluştuğu sonucuna varılması biri dışında bütün kuşkulan gidermişti. Fakat hepsi artı yüklü parçacıktan bu kadar dar bir yerde tutan neydi? Bu soruyu cevaplandırmak için üç yıl sonra sonuçlanacak Yukawa´nın çalışmalanın sonuçlanı beklemek gerekiyordu.

İkinci Dünya Savaşı sırasında ve Meıtner´in  fizyon olayını açıklamasından hemen sonra fakat Amerika´nın  el atmasından çok önce, chadwick İngiltere´nin Atom Bombası Projesi´nin başına geçti ve önemli çalışmalar yaptı.

 

 


Etiketler : James, Chadwick
Yazan : mania  |
15 Şub 2011 Sal   
|  6.443 defa Okundu.
BU KONUDA HİÇ YORUM BULUNMUYOR...