Loading...
BILIMINSANLARı ARŞIVI


 Forum

Otto Stern

1868 1969 Amerikalı Fizikçi

Otto stern 01 A7195

Molekül demetleri üzerindeki çalışmaları, uzaysal kuvantalaşma deneyleri ve ilk kez protonun manyetik momentini ölçmesi İle tanınır.

Otto stern 02 C7EFF Varlıklı Polonyalı bir tüccarın beş çocuğunun en büyükleriydi İyi bir ilk ve orta eğitimden sonra babası Stem´in mesleğine kendinin karar vermesini istedi Bu amaçla, gezip dolaşması için gerekli olanaldan sağladı Stem önce Amold Sommerfeld´ın Kuramsal fizik ve daha sonra O.Lummet ve E.Pringsheim´ın deneysel fizik derslerini izledi Fakat Bottzmann. Clausıus ve Nemst´in termodmamık kitaplarını okuyunca (ınKsel kimyaya ilgisi ami ve bu alanda doktora yaparak 24 yaşında tamamladı.

Bundan sonraki iki yılını Emsisin in yanında çalışarak geçirdi Ondan çok şey öğrendi ve 1913 yılında Zürich´e giden Eınsleın´ı bırakamadı Molekül demetlen üzerinde çalışıyordu Kinetik kurama göte. küçük b» delikten yüksek bir vakuma salınan gaz molekülleri veya atomlarının ışık ışınlan gibi brr doğru boyunca hareketlen gerekiyordu. Unutulmaya bırakılmış bu olayı Stem yemden ele aldı ve gümüş atomlu demetlerden yararlanarak moleküllerin gaz içindeki hu dağılımını saptadı Bu Maxwell´iri kinetik kuramının deneysel yönden doğrulanmışıydı.

Otto stern 03 pauli 695E3

Ertesi yıl Bohr´un atom modeli üzerinde çalıştı. Bohr´a göre; bir atomda elektron çekirdek çevresinde dolanır ve bu hareket nedeniyle manyetik btr moment kazanırdı Sommerteld. bu manyetik momentin bir dış manyetik alanın etkisi allında ancak belıılı (kuvantalaşmış) doğrultular alabileceğini söylüyordu Buna. uzaysal kuvantalaşma" adı verilmişti Atomun manyetik momenti dış alan ile aynı veya ters yönde olabilirdi Benimsenmemiş bu görüşü ¿e m denemeyi kararlaştırdı Gümüş atomlarından oluşan demetten kutlanan Stem soğuk b* cam üzerinde yoğunlaştırdığı demetlerin durumundan Sommerteid´ın kuramını doğruladı ayrıca manyetik moment değennm saptanması için de b» yöntem geliştirdi.

Rossi Otto stern Heisenberg Rome 8CF7C

Daha sonra molekül demeti yönteminin duyarlı olmasından yararlanarak proton manyetik momentim ölçlü Bu yaklaşım protonun yapısını göstermesi bakımından önemliydi Bu çalışmaları nedeniyle Stern 1343 yılı No bel Fizik ödülü ile onurlandırıldı 1933 yılında Amerika´ya kaçmak zorunda kalan Stem 1945 yılına kadar çeşitli yerlerde fizik öğretti

Kaynak : BilimTeknik


Etiketler : Otto, Stern
Yazan : mania  |
15 Şub 2011 Sal   
|  2.524 defa Okundu.
BU KONUDA HİÇ YORUM BULUNMUYOR...