Loading...
ELEKTRONIK


 Forum

RDL Yapısı (diyot Direnç Lojik)

RDL (Resistor - Diode - Logic) Direnç - diod lojik.

Diyotlar bazı sakıncalarından dolayı dijital elektronikte geniş kullanım alanı bulamamıştır. Birincisi çıkış sinyalinde düşüşe neden olurlar,

ikincisi diyotlarla terslerne işlemi gerçekleştirilemez.


Aşağıdaki şekil de diodla yapılan VE (AND)  KApısı  ve diyotla yapılan VEYA (OR) kapısı görülmektedir.


diyotla VE kapısı


diyotla VEYA kapısı

Diodlu VE devresinde A ve B girişleri lojik "1" ise diodlar ters polarmadır ve yalıtkandır.Bu nedenle +V kendini çıkışta gösterir. Yani çıkış lojik "1" dir. Girişlerden herhangi biri veya ikisi de lojik "0" ise lojik "0" olan girişe ait diod veya diodlar iletken olur ve girişten + V´ye doğru bir akım akar. Bu akım RL üzerinde alt ucu - V üst ucu + V olacak şekilde bir gerilim düşürür. RL´nin alt ucu çıkışa bağlı olduğu için - V kendini çıkışta gösterir. Çıkış lojik "0" olur.

Diodlu VEVA devresinde A ve B girişleri lojik "1" ise diodlar doğru polarmadır ve her iki diod iletken olur. Şase noktasından girişe doğru akan akım RL üzerinde alt ucu - V, üst ucu + V olacak şekilde bir gerilim düşürür. Çıkış lojik "1" olur. Girişlerden herhangi biri lojik "1" diğeri lojik "O" ise lojik "1" olan giriş diodu iletken olacağından çıkış yine lojik "1" olacaktır. Girişlerin her ikiside lojik "0" ise diodlar yalıtkandır .Bu nedenle şase potansiyeli kendini çıkışta gösterir. Çıkış lojik "0" olur.

Açıklaması yapılan VE ve VEYA kapılarının sembolleri ve doğruluk tabloları Kapılar adlı konuda verilmiştir.


Etiketler : direnç, diyot, Digital, Entegre, Devre, Integrated, Circuit, Logic, Rdl, Kapılar
Yazan : mania  |
15 May 2009 Cum   
|  15.479 defa Okundu.
BU KONUDA HİÇ YORUM BULUNMUYOR...