Loading...
BILIMINSANLARı ARŞIVI


 Forum

Charles Augustin De Coulomb

Charles Augustin de Coulomb (d. 14 Haziran 1736, – ö. 23 Ağustos 1806) bir Fransız bilgindir.

Charles Augustin De Coulomb 01 6AACC

Elektrik üzerine yaptığı önemli araştırmalar nedeniyle, bir ELEKTRİK birimine onun adı verilmiştir.

(bir Coulomb, bir Amper değerindeki akımın bir saniyede taşıdığı elektrik miktarıdır).

Soylu bir aileden gelen Coulomb, iyi bir eğitim gördü ve matematiğe büyük ilgi duydu. İstihkam okulunu tamamladıktan sonra, istihkam mühendisi olarak orduya girdi. Birkaç yıl Martinik´te çalışan Coulomb, 1779´da Paris´e döndü ve 1781´de Fen Akademisi´ne seçildi. Fransız Devrimi sırasında Paris´ten çıkmağa zorlandı; emekli oldu, arkadaşı ve meslektaşı j. C. Borda (1733-1799) ile birlikte Blois´ya yerleşti. Araştırmalarını orada sürdüren Coulomb, 1802´ de eğitim müfettişliğine atandı.

Coulomb´un ilk deneyleri (1773), maddenin kırılması için gerekli gerilmeleri içermektedir. Bu çalışmalar, sonraları, mühendisliğin önemli alanlarından biri olan mukavemet dalının temellerini oluşturdu. Coulomb, kendisine ün kazandıran, elektrik ve MAGNETİZMA üzerindeki çalışmalarını ise, 1785-1789 yılları arasında yayımladı. Magnetik PUSULA konusundaki incelemeleri sırasında, pusulanın üstünde döndüğü eksen ile gösterge arasındaki sürtünmenin önemli, yanılgılara yolaça-bileceğini kanıtladı.

Bu özürleri ortadan kaldırabilmek için, iğnesi ince bir ipliğe bağlanıp sallandırıla-bilen bir pusula geliştirdi. İplikte oluşan burulma kuvvetinin de, Yer´in magnetik alanı ile orantılı olduğunu gösterdi. Bu buluş, çok küçük kuvvetlerin ölçülmesinde kullanılan burulma TERAZİ´sinin geliştirilmesine yolaçtı (İngiliz yerbilimcisi John Michell, 1750´de, Coulomb´dan habersiz olarak bir burulma terazisi geliştirdiyse de, Yer´in çekim alanı için yaptığı denemelerde başarılı olamadı). Burulma terazisi, Coulomb´u daha önemli buluşlara götürdü. Elektrik yüklü iki küreyi, burulma terazisinin bulunduğu ortamda yaklaştırıp uzaklaştırarak, elektrik yüklerinin oluşturduğu kuvvetin uzaklıkla bağıntılı olduğunu kanıtladı. Mekanik aygıtlardaki sürtünmeleri araştırdı ve bunun yağlamayla giderileceğini anlayarak, yağlama kuramını oluşturdu. Magnetizma üzerindeki çalışmalarıyla birlikte mekanik çalışmalarını, 1779´da, Yalın Makinalar Kuramı adı altında yayımladı.

1784-1789 yılları arasında çeşitli devlet dairelerinde görev aldı; aynı zamanda da elektrostatik ve magnetizmayla ilgili araştırmalarını sürdürdü. 1785´te, günümüzde, «Coulomb yasası orantılıdır. Bu denklem NEWTON´un kütle çekimi denklemine çok benzemektedir. Coulomb, ayrıca, Blois da bir kütleye yüklenmiş statik elektrik yüklerini inceledi ve bunların kütlelerin yüzeyi üstüne yayıldıklarını kanıtladı.

Ayrıca magnetik kuvvetlerin de, tıpkı statik elektrikli kütleler gibi uzaklığın karesiyle ters orantılı olarak etkide bulunduklarını gösterdi (Henry CAVENDİSH, Coulomb´un çalışmalarından bir bölümünü yazarak çoğalttı, ama bunlar 1879´a kadar basılmadı). Coulomb´un elektrik ve magnetizma arasındaki ilişkiyi ortaya koyan buluşları, sonraları OERSTED ile Poisson tarafından doğrulandı ve AMPERE´ih elektrodinamik çalışmalarına yolaçtı. Coulomb´un tüm çalışmaları dikkatli gözlemlere dayandığından, büyük ve temel yenilikler getirmiştir.


Etiketler : Charles, Augustin, Coulomb, fizik, elektrik
Yazan : mania  |
7 Şub 2011 Pts   
|  5.306 defa Okundu.
BU KONUDA HİÇ YORUM BULUNMUYOR...